Pielgrzymka to znak wędrówki ludu Bożego na spotkanie z Chrystusem. Jest więc to czas przepełniony modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego i przeżywaniem sakramentów – szczególnie Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania.