1. Pobudka.

Budzimy się ok. 1,5 godziny przed wyjściem grupy. Pobudką zazwyczaj jest różnorodna muzyka refleksyjna puszczana z tub przez brata kwatermistrza. Nie wstajemy, ani nie rozmawiamy przed pobudką – dajcie wypocząć innym.
Do czasu wyjścia grupy mamy możliwość osobistej porannej toalety i higieny, posiłku, zwinięcia namiotu i spakowania bagaży; a następnie oddania bagażu braciom bagażowym. Bagaże oddaje się w następującej kolejności: plecaki i torby, butle z gazem, śpiwory, karimaty, miski, namioty.

2. Wyjście grupy.

Grupa ustawia się na znak dany przez kwatermistrza oraz porządkowych. Zazwyczaj jest to na 10-15 minut przez wyjściem grupy. Punktualność wyjścia grupy jest bardzo ważna, bowiem każda minuta spóźnienia odbija się to potem na trasie. Bez pozwolenia porządkowych lub kwatermistrza nie wychodzimy na jezdnię. Porządkowi pilnują porządku na jezdni.

3. Nagłośnienie i emblematy.

W naszej grupie niesione są 3 tuby, wzmacniacz oraz 3 emblematy. Zachęcamy braci i siostry do dobrowolnego wyrażenia chęci niesienia w/w przedmiotów i zgłoszenia się do odpowiedzialnego za nagłośnienie z prośbą o przydzielenie im jednego elementu nagłośnienia lub emblematu. Jest to dobre umartwienie, bo przecież pielgrzymka ma charakter pokutny. W przypadku braku chętnych, będą wyznaczeni „chętni”, którzy chcą, czy nie chcą – muszą dać coś z siebie dla grupy.
Bracia lub siostry niosący tubę lub emblemat – przy każdym wyjściu grupy, również z postojów – powinny się ustawić w pierwszej kolejności, zanim grupa zacznie się formować.

4. Trasa.

Dzień na pielgrzymce składa się z kilku odcinków: od 4,5 do 8 km. Całość trasy w ciągu dnia wynosi od 14 do 35 km.
Grupa porusza się tempem narzuconym przez porządkowych, dlatego nie nadajemy własnego tempa. Idziemy tylko i wyłącznie po prawej stronie kabla. Dotyczy to każdego – począwszy od Przewodnika aż po najmniejszego pątnika w grupie. Po lewej stronie kabla ma prawo iść tylko porządkowy wyposażony w kamizelkę odblaskową i to tylko wtedy, gdy wymaga tego sytuacja.
Tzw. ogony nie są mile widziane w grupie. Stwarzają one zagrożenie dla grupy, skracają drogę hamowania pojazdu nadjeżdżającego z tyłu grupy, utrudniają spowiedź, rozciągają grupę. Dlatego na całej długości trasy nakazuje się bezwzględne posłuszeństwo porządkowym.
Zaleca się również czynny udział w poszczególnych punktach programu na trasie pielgrzymki, tj. różaniec, konferencje, koronka etc.

5. Postoje.

Między poszczególnymi etapami odbywają się postoje. Mają one na celu przede wszystkim odpoczynek. Miejsce tego odpoczynku wyznaczają porządkowi główni i należy być im posłusznym. Wskazane jest, aby w czasie postoju grupa się nie rozchodziła, tylko była w całości, gdyż przy wyjściu jest problem z zebraniem grupy.
Kolejność wyjścia grup z postoju ustalają główni porządkowi. Gdy padnie komenda, że nasza grupa wychodzi, wtedy bez żadnego ociągania się formujemy grupę w wyznaczonym miejscu i na znak głównego porządkowego grupa wychodzi na trasę. Na postojach pamiętajmy o zostawieniu po sobie porządku.

6. Posiłki.

Na trasie miejscowi ludzi przygotowują posiłki. Będą one na postojach, jak również w czasie drogi. Taki stan trwa do Wisły. Potem jest już znacznie gorzej, jednak tabor handlarzy jest na każdym postoju. Ceny u nich są dość wygórowane, więc zachęcamy do zamawiania zakupów w naszym grupowym sklepiku. Proszę nie wybrzydzać, ani grymasić przy tym, czym ludzie nas częstują. Gdy zabieramy ze sobą jedzenie, róbmy to z umiarem, aby potem nie wyrzucać po drodze lub na noclegu tego jedzenia.

7. Msza Święta.

Codziennie, w czasie całej pielgrzymki jest Msza Święta dla pątników. Uczestnictwo w niej jest bezwzględnie obowiązkowe. Przyłapanie kogoś nieuczestniczącego w wyznaczonym czasie na Mszy Świętej grozi poważnymi konsekwencjami.

8. Odłączanie się od grupy.

Od grupy nie wolno odłączać się bez zgody przewodnika. Tylko on może wyrazić zgodę na to. Samowolne opuszczenie grupy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z wydaleniem z pielgrzymki.

9. Zdrowie.

Jeżeli nasze zdrowie lub samopoczucie nie pozwala na kontynuowanie pielgrzymki na danym etapie, należy się zgłosić do służby medycznej. Służba medyczna uznając, że stan zdrowia wymaga transportu, wystawia dla chorego pątnika zieloną lub czerwoną kartę. Zielona karta pozwala na podróż na miejsce noclegu na własną rękę. Czerwona karta upoważnia do transportu karetką, ambulansem lub wesołym autobusem czyli „trupiarnią”.
Gdy poczujemy się źle, a nie ma w pobliżu służby medycznej, należy poprosić o pomoc kogoś znajdującego się w pobliżu. Nie starać się radzić samemu.

10. Kąpiele na trasie.

W czasie pielgrzymki, na trasie zabroniona jest kąpiel w zbiornikach wodnych. Oczywiście kąpiel na noclegu, po całym dniu pielgrzymowania, jest dozwolona, a nawet wskazana… 🙂

11. Słowo kwatermistrza.

W czasie ostatniego etapu w ciągu dnia do grupy dołącza kwatermistrz grupy. Ma on swoje pięć minut, w trakcie którego informuje pątników o tym, gdzie rozstawić własny nocleg, gdzie będą bagaże, jaka będzie zupka, gdzie bieżąca woda, ubikacje, punkt medyczny, o której i gdzie Apel, i wiele innych ciekawych i interesujących rzeczy.

D O J Ś C I E   N A   N O C L E G

12. Na noclegu.

Bagaże – jeśli pogoda jest ładna, bagaże będą ułożone koło samochodu bagażowego. W innym wypadku bagaże będą wydawane przez braci bagażowych bezpośrednio z przyczepy. Prosimy wtedy o cierpliwość.
Posiłek – posiłek jest wydawany niedługo po przyjściu grupy. Zawsze są dwie smaczne i gęste zupy do wyboru.
Zakupy – istnieje możliwość zamówienia żywności i innych pilnie potrzebnych rzeczy u osoby do tego wyznaczonej. Czas i miejsce zamówień podaje kwatermistrz grupy.
Punkt medyczny – zawsze w wyznaczonym przez kwatermistrza miejscu i czasie będzie otwarty grupowy punkt medyczny. Gdyby ktoś odczuwał potrzebę podreperowania zdrowia, to tam powinien się udać.
Bieżąca woda – w okolicach noclegu zawsze będzie podłączony szlauch z bieżącą wodą zakończony 2,5 metrową rurką, z której można pobierać wodę lub z grubsza się umyć. Jest też możliwość szukania na własną rękę mycia u gospodarzy.
Ubikacje – na każdym noclegu przyjeżdżają do nas bardzo znane i lubiane ubikacje TOI-TOI®. Jest bardzo gorąca prośba, aby wszelkie potrzeby fizjologiczne załatwiać tylko i wyłącznie w w/w ubikacjach.

13. Pole namiotowe.

Swoje namioty rozstawiamy tylko w miejscach gdzie wskaże kwatermistrz. Wszelkie inne noclegi, czyli poza polem namiotowym, należy bezwzględnie i osobiście zgłaszać kwatermistrzowi.

14. Apel.

Uwieńczeniem całego dnia pielgrzymowania jest Apel. Zbieramy się na nim wszyscy, dlatego obecność na nim jest obowiązkowa – w tym czasie nie pozostajemy w namiotach bądź nie chodzimy na spacery. Na apelu zostaje podana godzina ciszy nocnej, pobudki oraz wyjścia grupy.

15. Cisza nocna, bezpieczeństwo, czystość miejsca noclegu.

Pora obowiązywania ciszy nocnej jest ogłoszona na Apelu. Osoby, które w trakcie jej trwania, nie będą zachowywały ciszy, będą przebywały poza własnym namiotem w innym celu niż załatwianie własnych potrzeb fizjologicznych – mogą liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi (włącznie z wydaleniem z pielgrzymki). Dla bezpieczeństwa – do toalety w nocy najlepiej udawać się w dwójkę.
Na noclegu podczas snu wszystkie bagaże powinny być schowane w namiocie. Nie należy ich zostawiać poza namiotem, gdyż grozi to kradzieżą.
Bardzo prosimy o nie nawiązywanie znajomości z miejscowymi – dotyczy to zarówno sióstr jak i braci – mogą być przez to kłopoty. Jak również nie należy prowokować i zaczepiać miejscowych.
Gdy będzie wymagała tego sytuacja zostaną powołane spośród braci patrole nocne.
Prosimy o pozostawienie po sobie porządku w miejscu noclegu, jak również u gospodarzy, gdzie nocowaliśmy lub korzystaliśmy z łazienek lub innych miejsc przeznaczonych do mycia.

Zasady wyżej określone są potwierdzone długoletnim doświadczeniem pielgrzymów i obsługi pielgrzymki – dlatego nakazuje się ich stosowanie.