Idziemy na całość! – LPP 2021

with Brak komentarzy

Kochani Pielgrzymi!
Korzystając z doświadczenia naszej grupy namiotowej poprzednich lat oraz mając świadomość, że spełniamy wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, zdecydowaliśmy o zorganizowaniu całej pielgrzymki z noclegami, tak jak to było przed rokiem 2020. Niżej przedstawiamy informacje dotyczące pielgrzymowania, zgłoszeń i zapisów. To samo jest umieszczone w formularzu zapisów. W razie wątpliwości należy kontaktować się z przewodnikiem Grupy 3: https://trojeczka.kapucyni.eu/contact-us/

PRZED ZAPISANIEM SIĘ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Grupy 3 Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki. W tym roku – jako jedyna grupa – będziemy pielgrzymowali całą trasę, od 4 do 14 sierpnia. Możliwe jest wcześniejsze opuszczenie pielgrzymki lub dojechanie później. Jeśli ktoś chciałby pielgrzymować tylko jeden dzień, prosimy o zapisanie się w innej grupie.

Zapisy będą trwały przynajmniej do końca lipca (ale jeśli ktoś się zgłosi później, to też znajdziemy jakieś rozwiązanie). Aby dokonać zgłoszenia należy w formularzu podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, email, nr telefonu i PESEL oraz kilka innych informacji. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zapisaniem na pielgrzymkę. Pierwszeństwo mają osoby, które w poprzednich latach chodziły w Grupie 3 LPP.

Całkowity koszt pielgrzymowania w Trójeczce to 130 zł. Opłatę w gotówce należy przekazać podczas odbioru pakietów pielgrzymkowych – w wyznaczone dni, pod koniec lipca i na początku sierpnia (informacje będą wysłane na podany email). Prosimy NIE dokonywać wpłaty na ogólne konto pielgrzymkowe. Każdy pielgrzym zostanie rozliczony z sekretariatem LPP przez służby Grupy 3.

Osoby niepełnoletnie mogą wyruszyć wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych (ustanowionych przez sąd) lub za ich pisemną zgodą, ale pod opieką wskazanej w zgodzie osoby. Pod tym warunkiem będzie możliwe wydanie pakietu pielgrzymkowego. Formularz zgody będzie dostępny na stronie Grupy 3 – www.trojeczka.kapucyni.eu

Każdy pielgrzym, w dniu rozpoczęcia pielgrzymowania będzie musiał złożyć oświadczenie o stanie zdrowia oraz o braku kontaktu z osobami zarażonymi i przebywającymi na kwarantannie w ciągu 10 dni przed pielgrzymką. Osoby, które deklarują się jako zaszczepione będą zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie. Formularze zostaną udostępnione na stronie Grupy 3 oraz będą dostępne podczas odbioru pakietów pielgrzymkowych.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zakładają, że pielgrzymi będą zachowywali reżim sanitarny. Należy ograniczać kontakty z osobami spotykanymi na trasie pielgrzymki, dlatego nie wolno korzystać z nocowania w prywatnych kwaterach, kąpieli u gospodarzy oraz odwiedzać znajomych na trasie pielgrzymki. Osoba pielgrzymująca w Grupie 3 musi zapewnić sobie namiot, w którym będzie nocować oraz zabrać miskę do mycia. Dostępne będą ‘namioty prysznicowe’ oraz niewielka ilość gorącej wody z kuchni polowej.
Naczynia i sztućce każdy musi mieć swoje i we własnym zakresie dbać o ich czystość. Osoby posługujące na zapleczu, również wydające posiłki z kuchni polowej, nie będą udostępniały żadnych naczyń i sztućców.
Uczestniczenie w Eucharystii odbywa się na ogólnych zasadach aktualnie obowiązujących w Polsce.

Całość wytycznych GIS można przeczytać tu: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-organizatorow-ruchu-pielgrzymkowego-podczas-stanu-epidemii-c0vid-19-w-polsce2
Osoby mające lekceważący stosunek do powyższych wytycznych oraz te, które wiedzą, że z różnych innych powodów nie byłyby w stanie ich zachowywać, prosimy aby nie zapisywały się do Grupy 3.

Pielgrzym ponadto zabezpiecza sobie prowiant, środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji rąk), leki i środki opatrunkowe. Wykaz pozostałych rzeczy koniecznych i przydatnych na pielgrzymce można znaleźć na stronie https://trojeczka.kapucyni.eu/warto-wiedziec/

Zgłoszenia do Grupy 3 jedynie przez formularz: https://forms.gle/QTbvkLxqP5JwTowv9

Strona Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki: http://pielgrzymka.lublin.pl/

Zapraszamy!

br. Piotr Krawczyk OFMCap
Przewodnik Grupy 3

Podąrzaj przewodnik:

Ostatnie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *